Zeker van goede Zorg

Over Ons

Stichting Zeker Zorg is een ISO gecertificeerde zorgorganisatie. Wij werken samen met een aantal grote zorgorganisaties en wij voeren WMO maatwerktrajecten uit voor de 14 Twentse gemeenten. Stichting Zeker Zorg is een gegunde partij bij de gemeenten en Zorgkantoor en kan Zorg In Natura (ZIN) leveren.

De missie van Stichting Zeker Zorg is om onze cliënten te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan binnen onze maatschappij. Wij richten ons op jongeren en (jong)volwassenen die willen werken aan een zo zelfstandig mogelijk bestaan, maar hierbij hulp nodig hebben.Wij gaan hierbij uit van de kwaliteiten, doelen en wensen van onze cliënten. Wanneer jij je aanmeldt bij Stichting Zeker Zorg gaan we samen bekijken welke sterke punten en leerpunten je hebt. Deze punten zijn verspreidt over verschillende levensgebieden. De leerpunten kunnen liggen op het gebied van wonen, vrienden, financiën, werk of school. Na de aanmelding maken we samen een zorgplan. Aan de hand van dit plan ga je met de juiste begeleiding aan de slag om je leven zo goed mogelijk in te richten. Belangrijk hierbij is dat jij degene bent die bepaald waar je het eerst aan wilt werken. Doordat we continu samen nieuwe doelen vaststellen, zul je snel merken dat succes ook voor jou is weggelegd. Dit zorgt ervoor dat je steeds zelfstandiger in het leven komt te staan.

Wonen bij Stichting Zeker Zorg

Het is altijd ons doel om onze cliënten te laten groeien naar de meest passende woonvorm en dagbesteding. Binnen Stichting Zeker Zorg beschikken wij over geclusterde plekken en doorstroomhuizen. In een geclusterde woning heb je een eigen appartement. Het zelfstandig wonen wordt intact gehouden, maar er is 24 uur begeleiding en toezicht aanwezig. Een doorstroomhuis zijn zelfstandige appartementen of studio’s. In een doorstroomhuis woon je midden in de maatschappij en kun je oefenen hoe het is om helemaal zelfstandig te wonen. Jou begeleider is 24/7 voor jou bereikbaar en zoekt jou gewoon in huis op. Daarnaast is er sprake van een uitgebreid achterwacht systeem die, indien nodig, helpt buiten de reguliere begeleidingsmomenten. Wanneer jij er klaar voor bent, kan je doorstromen naar je eigen (gehuurde) appartement. Als het nodig is, blijft je begeleider jou ook ondersteunen als je uiteindelijk helemaal op jezelf woont. Vanzelfsprekend ben je ook welkom bij Stichting Zeker Zorg door middel van een WMO maatwerktraject als jij al woonruimte voor jezelf hebt en ambulante begeleiding wil ontvangen.

Bij Stichting Zeker Zorg noemen we onze begeleiders “buddy’s”. In plaats van begeleider kiezen wij voor de term buddy omdat dit beter past bij onze werkwijze. Als jij een buddy toegewezen krijgt dan is deze 24/7 beschikbaar voor jou. Wij vinden het erg belangrijk dat er een goede klik is tussen jou en je buddy, alleen dan kun je successen behalen. Jouw buddy is een vast aanspreekpunt die er altijd voor jou is. Je hebt dus altijd met dezelfde persoon te maken. Onze mensen zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar om jou te helpen en ondersteunen. Onze buddy`s staan onder supervisie van gedragswetenschappers en coaches en werken competentiegericht, zij kijken dus naar wat je allemaal al kunt. Zo kan je er zeker van zijn dat je de zorg krijgt die bij jou past. Daarom heten wij ook Stichting Zeker Zorg.

Bij Stichting Zeker Zorg gaan wij ervan uit dat je je talenten wil gebruiken en successen wil behalen. Wij zijn er trots op al veel jongeren en (jong)volwassenen geholpen te hebben met het behalen van successen. Ons uitgangspunt is dat ieder mens zich veilig en gewaardeerd moet voelen. Onze ervaren medewerkers leveren dan ook kwaliteitszorg die speciaal op jou is afgestemd. Hiervoor werken wij ook samen met verschillende andere zorgaanbieders zodat wij jou een zo goed mogelijk pakket aan zorg kunnen bieden.

Wat heb je nodig om zorg te kunnen ontvangen?

Al onze cliënten hebben een indicatie vanuit het CIZ of een beschikking het CIMOT of van de gemeente. Wijkcoaches weten ons goed te vinden, dus vraag jou wijkcoach/WMO consulent naar de mogelijkheden bij Stichting Zeker Zorg.

Heb jij zorg nodig, maar nog geen indicatie of beschikking? Dit is voor ons geen probleem, we helpen jou graag verder. Samen vragen we een indicatie of beschikking aan of zoeken we de wijkcoach op. Voor ons is het belangrijk dat je graag actief wilt werken aan een zelfstandig bestaan.

Wachttijden zorg

Er is geen sprake van een wachtlijst bij Zeker Zorg. Vanzelfsprekend moeten wij wel de juiste match tussen jou en een buddy zien te maken, dit kan soms tijd kosten. We zijn soms ook afhankelijk van onze opdrachtgevers als het gaat om wachttijden.

Eigen bijdrage CAK

Voor sommige vormen van zorg is er sprake van een eigen bijdrage conform de regels van het CAK. Tijdens een kennismakingsgesprek kunnen wij jou meer informatie geven over de mogelijke eigen bijdrage. Voor meer informatie: CAK