Zeker van goede Zorg

Ambulante begeleiding en (WMO) maatwerktrajecten

Wanneer je klaar bent om zelfstandig te wonen biedt Stichting Zeker Zorg ook ambulante begeleiding aan huis. Je houdt dezelfde buddy die je ook had in de doorstroomwoning. Dit werkt prettig want je kent elkaar goed en hoeft niet meer te wennen aan een nieuw persoon. Misschien heb je steeds minder begeleiding nodig als je helemaal op jezelf woont, maar misschien ook juist meer begeleiding omdat de situatie nieuw voor je is. De werkwijze van Stichting Zeker Zorg blijft steeds hetzelfde, werken aan haalbaar succes, afgestemd op jouw doelen en wensen.

Ook als je al op jezelf woont biedt Stichting Zeker Zorg begeleiding als jij dit nodig hebt. De ambulant begeleider zal in een eerste gesprek gezamenlijk met jou en eventueel je ouders of verzorgers een inschatting maken welke zorg en begeleiding nodig is. Afspraken die worden gemaakt worden vastgelegd in een zorgplan.

Het kan ook zijn dat je samen met je wijkcoach ons komt opzoeken. De wijkcoach geeft jou en ons een aantal doelen mee om aan te werken en gezamenlijk gaan we dan deze klus klaren. Vanuit de wijkcoach word dit een maatwerktraject genoemd en dit is de basis voor de zorg en begeleiding die speciaal op jou is afgestemd.