Zeker van goede Zorg

Cliënttevredenheid

Wij streven naar een zo hoog mogelijke cliënt tevredenheid. Jaarlijks wordt er een cliënt tevredenheidsonderzoek gehouden. Alleen door de inzet van de cliënten kunnen wij bepalen of er nog zaken verbeterd of veranderd kunnen worden. Door samen te werken wordt er geprobeerd het wonen en begeleiden bij Stichting Zeker Zorg zo aangenaam mogelijk te maken.

Cliëntenraad

Daarnaast is de cliëntenraad actief binnen Stichting Zeker Zorg om de belangen van de cliënten te behartigen. De cliëntenraad probeert zo goed mogelijk de belangen van de cliënten te beschermen. Het motto luidt dan ook ‘voor de cliënten, door de cliënten’. Maandelijks wordt er een nieuwsbrief geschreven die aan de cliënten gegeven wordt.

Ervaringen

Nooit gedacht dat ik zelfstandig kon wonen, maar na veel oefenen met mijn buddy woon ik nu alweer bijna een jaar zelfstandig!
- Martin
Ik was dakloos en kon het niet alleen redden, bij Stichting Zeker Zorg weten ze van aanpakken want samen met hen krijg ik mijn leven steeds meer op de rit!
- Joost
Ik heb bij Stichting Zeker Zorg eindelijk het gevoel serieus genomen te worden, van hun heb ik de kans gekregen op mijzelf te wonen en dit geeft mij zoveel zelfvertrouwen.
- Annette
Nu ik bij Stichting Zeker Zorg ben krijg ik de hulp die ik nodig heb. Daarvoor heb ik heel veel instanties gezien maar mij nooit thuis gevoelt. Mijn buddy begrijpt mij en dat is belangrijk!
- Nick
Super vet dat ik zo snel terecht kon! Ook goede en prettige mensen die me opvingen, echt top!
- Daniel
Doordat ik in de dagbesteding van de broodjeszaak mocht mee lopen heb ik ervaring opgedaan, de job-coach heeft toen een baan voor me geregeld waar ik nu al een hele poos met plezier werk.
- Mirella
Ik loop al heel lang mee in de dagbesteding bouw. Ik mag hier alles doen en ik voel me veel zelfverzekerder doordat ik nu al van alles kan in bouw.
- Rik
Ik woon echt met veel plezier bij Stichting Zeker Zorg, ik heb een buddy die bij me past en voor het eerst in mijn leven kan ik goed op schieten met begeleiders.
- Myron
Ik woon nu op mijzelf nadat ik 1 jaar bij Stichting Zeker Zorg heb gewoont, mij buddy is gewoon mee verhuist. Eigenlijk kan ik het nog niet geloven dat ik gewoon een eigen huis heb, ik dacht dat dit er voor mij nooit in zou zitten, zonder mijn buddy was dit nooit gelukt.
- Francis

Klachtenreglement

Stichting Zeker Zorg heeft ervoor gekozen om de klachtencommissie door een externe, onafhankelijke partij te laten uitvoeren. Hiervoor zijn we aangesloten bij Quasir. De cliënten hebben de mogelijkheid om een klacht bij hen in te dienen. Daarnaast is er een interne klachtenprocedure opgesteld, waarbij het streven is om de klachten in eerste instantie direct met de cliënten op te lossen alvorens de externe klachtencommissie benaderd wordt. Hierin speelt onder andere de vertrouwenspersoon een rol.