Zeker van goede Zorg

Over Ons

Stichting Zeker Zorg is een ISO gecertificeerde zorgorganisatie. Wij werken samen met een aantal grote zorgorganisaties en wij voeren WMO maatwerktrajecten uit voor de 14 Twentse gemeenten. Stichting Zeker Zorg is een gegunde partij bij de gemeenten en Zorgkantoor en kan Zorg In Natura (ZIN) leveren.

De missie van Stichting Zeker Zorg is om onze cliënten te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan binnen onze maatschappij. Wij richten ons op jongeren en (jong)volwassenen die willen werken aan een zo zelfstandig mogelijk bestaan, maar hierbij hulp nodig hebben.Wij gaan hierbij uit van de kwaliteiten, doelen en wensen van onze cliënten. Wanneer jij je aanmeldt bij Stichting Zeker Zorg gaan we samen bekijken welke sterke punten en leerpunten je hebt. Deze punten zijn verspreidt over verschillende levensgebieden. De leerpunten kunnen liggen op het gebied van wonen, vrienden, financiën, werk of school. Na de aanmelding maken we samen een zorgplan. Aan de hand van dit plan ga je met de juiste begeleiding aan de slag om je leven zo goed mogelijk in te richten. Belangrijk hierbij is dat jij degene bent die bepaald waar je het eerst aan wilt werken. Doordat we continu samen nieuwe doelen vaststellen, zul je snel merken dat succes ook voor jou is weggelegd. Dit zorgt ervoor dat je steeds zelfstandiger in het leven komt te staan.

Wat heb je nodig om zorg te kunnen ontvangen?

Al onze cliënten hebben een indicatie vanuit het CIZ of een beschikking het CIMOT of van de gemeente. Wijkcoaches weten ons goed te vinden, dus vraag jou wijkcoach/WMO consulent naar de mogelijkheden bij Stichting Zeker Zorg.

Heb jij zorg nodig, maar nog geen indicatie of beschikking? Dit is voor ons geen probleem, we helpen jou graag verder. Samen vragen we een indicatie of beschikking aan of zoeken we de wijkcoach op. Voor ons is het belangrijk dat je graag actief wilt werken aan een zelfstandig bestaan.

Wachttijden zorg

Er is geen sprake van een wachtlijst bij Zeker Zorg. Vanzelfsprekend moeten wij wel de juiste match tussen jou en een buddy zien te maken, dit kan soms tijd kosten. We zijn soms ook afhankelijk van onze opdrachtgevers als het gaat om wachttijden.

Eigen bijdrage CAK

Voor sommige vormen van zorg is er sprake van een eigen bijdrage conform de regels van het CAK. Tijdens een kennismakingsgesprek kunnen wij jou meer informatie geven over de mogelijke eigen bijdrage. Voor meer informatie: CAK