Zeker van goede Zorg

Wonen bij Zeker Zorg

Het is altijd ons doel om onze cliënten te laten groeien naar de meest passende woonvorm en dagbesteding. Binnen Stichting Zeker Zorg beschikken wij over geclusterde plekken en doorstroomhuizen. In een geclusterde woning heb je een eigen appartement. Het zelfstandig wonen wordt intact gehouden, maar er is 24 uur begeleiding en toezicht aanwezig. Een doorstroomhuis zijn zelfstandige appartementen of studio’s. In een doorstroomhuis woon je midden in de maatschappij en kun je oefenen hoe het is om helemaal zelfstandig te wonen. Jou begeleider is 24/7 voor jou bereikbaar en zoekt jou gewoon in huis op. Daarnaast is er sprake van een uitgebreid achterwacht systeem die, indien nodig, helpt buiten de reguliere begeleidingsmomenten. Wanneer jij er klaar voor bent, kan je doorstromen naar je eigen (gehuurde) appartement. Als het nodig is, blijft je begeleider jou ook ondersteunen als je uiteindelijk helemaal op jezelf woont. Vanzelfsprekend ben je ook welkom bij Stichting Zeker Zorg door middel van een WMO maatwerktraject als jij al woonruimte voor jezelf hebt en ambulante begeleiding wil ontvangen.

Bij Stichting Zeker Zorg noemen we onze begeleiders “buddy’s”. In plaats van begeleider kiezen wij voor de term buddy omdat dit beter past bij onze werkwijze. Als jij een buddy toegewezen krijgt dan is deze 24/7 beschikbaar voor jou. Wij vinden het erg belangrijk dat er een goede klik is tussen jou en je buddy, alleen dan kun je successen behalen. Jouw buddy is een vast aanspreekpunt die er altijd voor jou is. Je hebt dus altijd met dezelfde persoon te maken. Onze mensen zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar om jou te helpen en ondersteunen. Onze buddy`s staan onder supervisie van gedragswetenschappers en coaches en werken competentiegericht, zij kijken dus naar wat je allemaal al kunt. Zo kan je er zeker van zijn dat je de zorg krijgt die bij jou past. Daarom heten wij ook Stichting Zeker Zorg.

Bij Stichting Zeker Zorg gaan wij ervan uit dat je je talenten wil gebruiken en successen wil behalen. Wij zijn er trots op al veel jongeren en (jong)volwassenen geholpen te hebben met het behalen van successen. Ons uitgangspunt is dat ieder mens zich veilig en gewaardeerd moet voelen. Onze ervaren medewerkers leveren dan ook kwaliteitszorg die speciaal op jou is afgestemd. Hiervoor werken wij ook samen met verschillende andere zorgaanbieders zodat wij jou een zo goed mogelijk pakket aan zorg kunnen bieden.