Zeker van goede Zorg

Ambiq

Ambiq biedt specialistische zorg aan cliënten met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek.

Voor een aanmelding of casusbespreking kunt u contact opnemen via de mail of telefoon. Wij zullen samen met u kijken wat er nodig is om een cliënt door te laten stromen naar Stichting Zeker Zorg. Wij nemen cliënten op met of zonder indicatie of beschikking (mits er voorliggende diagnostiek is). U bent van harte welkom om, eventueel samen met uw cliënt, langs te komen voor een vrijblijvend gesprek waarin we de mogelijkheden uiteen zetten.